המועדון    הוצאת אוב    סיפורים קצרים    פרויקט אנאנ    קריימת'ינק - הראלדו    מאמרים    מפת האתר
פרויקט אנאנ - אנתולוגיה אנרכיסטית

מוריי בוקצ'ין - אנרכיה לאחר מחסור

"האם ישנה דיאלקטיקה גואלת היכולה להעביר את ההתפתחות החברתית מצידה ההרסני והשלילי אל התנאים החיובים ולחברה אנרכית, בה ייקחו בני האדם שליטה מלאה על חיי היום-יום שלהם? או שמא הדיאלקטיקה החברתית מסתיימת בקפיטליזם, ואפשרויותיה נחסמות על ידי השימוש בטכנולוגיה מתקדמת ביותר למטרות דיכוי?"

אריקו מלטסטה - אני אוהב אותם, אפילו אם הם קוראים לי בשמות

"עובדה היא שחיים אנושיים אינם אפשריים מבלי להרויח מעבודתם של אחרים, וכי ישנן רק שתי דרכים בהן הדבר יכול להיעשות: באמצעות התאחדות אחוותית, שוויונית וחירותנית, שבה סולידריות המבוטאת ביודעין ובחופשיות מאחדת את כל המין האנושי; או במאבק של האחד כנגד האחר שבו המנצחים שולטים, מדכאים ומנצלים את השאר..."

אמה גולדמן - היחיד, החברה והמדינה

"התרבות האנושית הייתה מאבק מתמשך של הפרט או של קבוצות של פרטים כנגד המדינה ואף כנגד החברה - כלומר, נגד הרוב המוכנע-מאולף והמהופנט בידי המדינה והערצת המדינה. מלחמותיו הגדולות ביותר של האדם נערכו נגד מכשולים מעשה ידי אדם ונגד מכשולים מלאכותיים, שנכפו עליו כדי לשתק את גדילתו והתפתחותו"...

אריך מיהזם - למרות הכול, להיות אדם

""הטמפרמנט שלי הוא מהפכני. תולדות חיי ומעשיי הותוו על ידי ההתנגדות שהיתה לי מילדות להשפעות שניסו לכפות עלי בחינוכי ובהתפתחותי, בחיי הפרטיים והחברתיים. דחייתן של ההשפעות האלה היתה מאז ומעולם התוכן של עבודתי ושל שאיפותיי"...פרויקט אנאנ

מוריי בוקצ'ין /// אמה גולדמן /// אריך מיהזם /// אריקו מלטסטה


ת.ד. 20559 תל-אביב 6120402